Cdon växer inom TPL

oktober 3, 2012 IT/Teknik , Logistik , Produktion

Internethandelsbolaget Cdon köper logistikverksamheten i bolaget Business Linc i Falkenberg.

Förvärvet av logistikverksamheten är ett led i koncernens strävan att
stärka värdekedjan och leverera en hög kundnöjdhet, skriver Cdon i ett pressmeddelande. Förvärvet av verksamheten innefattar merparten av dess tillgångar samt förpliktelser som uppkommer efter övertagandet. Köpeskillingen är fastställd till 10 miljoner kronor och ska erläggas i månatliga betalningar om en miljon.

En tilläggsköpeskilling om högst totalt fem miljoner skall betalas om vissa villkor uppfylls, däribland att befintliga lokalhyresavtal avseende verksamheten överförs
till Cdon på oförändrade villkor. Business Linc är ett TPL-företag inriktat på e-handel. Bolaget bedriver verksamhet på cirka 50000 kvm lageryta i Falkenberg.
Samtliga ca 340 anställda erbjuds anställning inom Cdon. Förvärvet av verksamheten beräknas ske under början av oktober 2012.

Köpet är ett tecken på e-handelns växande behov av logistikkompetens.Både e-handel och TPL tillhör de snabbast växande sektorerna inom svenskt näringsliv idag.

Gösta Hultén


Läs mer