Värsta sågverkskrisen på 40 år

september 17, 2012 Inköp , Produktion
Värsta sågverkskrisen på 40 år

Anrika sågverket BooForssjö, med verksamhet i Sveriges demografiska medelpunkt Hjortkvarn, ansökte om konkurs i augusti i år. Foto Lena Sonne

Byggkonjunkturen är usel och sågverken lider den värsta krisen på 40 år, visar en branschanalys från Danske Bank.

Danske Banks senaste branschanalys visarde tunga posterna för sågverken: Byggkonjunkturen i Europa är usel, prisfallet på biprodukter som spån och flis är kraftigt och värdet på sågverkens inköpta skog sänks genom lägre priser på massaved.

Till råga på allt har svenska sågverk sina kostnader i SEK som nu står stark mot euron, där de flesta konkurrenterna har sina kostnader.  Bankens bedömning är att det kommer att bli ännu värre innan sågverken kan hoppas på en vändning.

– Med sorg i hjärtat kan vi konstatera att den för Sverige och inte minst landsbygden så viktiga sektorn är mitt inne i den djupaste krisen på 40 år, säger Johan Freij, analytiker på Danske Bank.

Ett av Sveriges äldsta sågverk, det drygt 500-åriga BooForssjö, med produktion i Hjortkvarn och Forneby ansökte den 13 augusti om konkurs, tillsammans med systerföretaget, DalaFloda Group som tillverkar trägolv, och den 11 september beviljade Haparanda tingsrätt sågverket Seskarö såg ABs konkursansökan.

Sannolikt kommer fler konkurser eller nedläggningar, bedömer banken. Om näringen ska ha en chans så måste timmerpriserna ned rejält. Alla sågverkschefer som banken talat med säger att de inte har något val, utan måste acceptera ett minskat utbud från skogsägarna. Konsekvensen för sågverken blir i så fall att dra ned på produktionen, visar analysen.


Läs mer