NCC satsar strategiskt på inköp och logistik

oktober 23, 2013 Inköp , Logistik , Produktion

NCC organiserar om för ökad specialisering inom NCC Construction Sweden. I stället för dagens geografiska uppdelning ska produktionen ske i marknadsområden, och inköp och logistik ska effektiviseras.

Affärsområdet NCC Construction Sweden, med 7 500 anställda och en omsättning på 25 Mdr SEK, genomför en organisationsförändring för att effektivisera marknads- och produktionsutvecklingen. I den nya organisationen ersätts de geografiska regionerna med segmenten Hus, Bostad, Anläggning, Allbygg och Mark och industribygg.

– Vi har en tydlig strategi för lönsam tillväxt och ska med den nya organisationen få bättre effekt av de strategiska satsningarna vi gör inom till exempel inköp och logistik, virtuellt byggande och plattformar. Genom att knyta marknads- och produktionsutveckling närmare segmenten kommer vi att kunna erbjuda kunderna vassare lösningar inom respektive område, säger affärsområdeschef Svante Hagman.

För samtliga segment handlar det om att utveckla effektivare produktionsmetoder och lösningar. Då affärsområdet tidigare under året har genomfört neddragningar bedöms organisationsförändringen endast leda till små neddragningar i anställda.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2014.


Läs mer