Jeeves får norsk order

maj 24, 2012 Inköp , IT/Teknik , Logistik

Den svenska affärssystemsleverantören Jeeves norska partner IC Companiet ska effektivisera byggkedjan Byggmas verksamhet så att logistikflödet snabbas upp från order till kund.

Affären gäller en licens av Jeeves Universal, för ekonomi, logistik, beslutsstöd och mobila lösningar för produktion, lager och order.

Byggma Group är nordisk leverantör av byggvaror och omsätter över 2 miljarder SEK med drygt 800 anställda och har huvudkontor i Vennesla, Norge.

– Det här blir precis som vi vill ha det genom att affärssystemet anpassas efter oss och inte tvärtom. Jeeves bygghandelslösning gör bland annat att vi kan snabba upp ledtiderna från order till leverans och skapa gemensamma rutiner som kommer effektivisera hela koncernen, säger Roy Kenneth Grundetjern, it-chef Byggma Group till IDG.se.