Gott betyg till europeiskt logistikfastighetsbolag

maj 28, 2012 Fastigheter

Australienägda Goodman European Logistics Fund, GELF, får ett förstagångs kreditbetyg Baa3, med en bedömning om ‘stablila framtidsutsikter’. GELF har 92 fastigheter i Europa, värderade till ca 15 miljarder SEK.

Moody’s noterade att GELFs högkvalitativa portfölj av moderna logistikfastigheter med hög uthyrningsgrad skapar “fortsatt positivt kassaflöde” och att GELF har en lägre affärsrisk än konkurrenter i motsvarande rankingar i och med att utveckling av fastigheter, som anses mer riskfyllt, enbart utgör en liten del av de totala tillgångarna.

– Vi är nöjda med att ha fått detta omdöme från Moody’s. Det är ett starkt stöd för vår affärsstrategi och för den finansiella styrkan i vår kontinentaleuropeiska portfölj. Betyget är en stor milstolpe GELFs strategi att diversifiera sitt kapital, kommenterar Emmanuel Van der Stichele, Fund Director på GELF.

GELF har 92 fastigheter i sin portfölj, vilka uppgår till totalt 3 miljoner kvadratmeter lageryta i Europa och som värderas till ca 15 miljarder SEK. Det gör GELF till en av de största icke-listade fastighetsfonderna i Europa. Fonden, som är baserad i Luxemburg, utgörs av en portfölj av logistikfastigheter i 11 länder. Fonden fokuserar på högkvalitativa fastigheter avsedda för logistikändamål. GELF är en av de största icke-listade europeiska fonderna inom logistikfastigheter.