Inköpscheferna gladare än på länge

februari 3, 2012 Inköp , Produktion

Inköpschefsindex för tjänster (PMI-tjänster) steg med 3,3 indexenheter i januari 2012 till 54,3 jämfört med 51,0 i december, vilket är den största uppgången sedan juli 2010.

Det tyder på att höstens konjunkturförsvagning i tjänsteföretagen har upphört och istället har en återhämtning inletts, även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet.
Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i januari. Orderingången svarade för det största positiva bidraget till att PMI-totalt ökade, följt av affärsvolym, sysselsättning och leverantörernas leveranstider. Orderstockarna ökade likaså och befinner sig åter i tillväxtzonen efter att ha befunnit sig under 50-strecket fem månader i rad.
Affärsplanerna för det närmaste halvåret har reviderats upp och tyder på att företagen blivit mer optimistiska om konjunkturutsikterna. Det förbättrade orderläget är ytterligare en bidragande orsak till de mer expansiva planerna.
Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 55,0 i januari från 54,3 i december och signalerar en måttlig kostnadsökning i tjänsteföretagen.
Källa: Silf