IKEA vill göra hållbara inköp

januari 29, 2014 Inköp , Miljö/CSR

Nästan en tredjedel av allt trä som användes under 2013 var antingen FSC-certifierat eller återvunnet, skriver IKEA i sin hållbarhetsrapport.

IKEA Gruppen är en av världens största inköpare av FSC-certifierat trä för detaljhandeln. Allt trä köptes från leverantörer som uppfyllde kraven i skogsbruksstandarden IWAY.

Andelen bomullsom kom från hållbara källor, som används i företagets produkter, har mer än fördubblats och ökat från 34 procent 2012 till 72 procent 2013.


Läs mer