High Voltage Valley startar leverantörsnätverk

januari 16, 2012 Inköp , IT/Teknik , Produktion

High Voltage Valley, HVV, startar ett leverantörsnätverk bestående av fem dalaföretag för att öka företagens konkurrenskraft och på sikt leda till fler jobb.

High Voltage Valley har under 2010 arbetat tillsammans med ABB för att identifiera ett antal strategiskt viktiga leverantörer som finns i regionen. Detta arbete resulterade under 2011 i en ansökan om projektstöd hos Länsstyrelsen för att starta och driva utvecklingsprojekt för dessa identifierade företag, kallat Leverantörsnätverket.
Leverantörsnätverket har tidigare drivits som en pilotaktivitet inom High Voltage Valley. Förra sommaren blev det klart att Länsstyrelsen medfinansierar projeketet med 1,2 miljoner kronor, och nu går de fem företagen tillsammans in med med lika mycket pengar.
Företagen är verkstadsföretaget Lemont (Ludvika), plåtdetaljtillverkaren Vilas (Ludvika), legoproducenten Ferex Zink (Smedjebacken), Svanströms lackeringar (Smedjebacken) samt Mattsson Metall (Mora). Genom företagens spetskompetenser och nätverkets gemensamma styrka hoppas HVV att leverantörsnätverket “kan bli en aktör av betydelse som leverantör dels till ABB och dels till nya kunder och marknader. Detta skall skapa en ökad omsättning och långsiktig lönsamhet för de medverkande företagen och därmed ökad omsättning i regionen”.
– Att vi fått detta projekt till stånd känns väldigt viktigt för HVV och för regionen, säger Bonnie Andersson, projektledare för leverantörsnätverket, i ett pressmeddelande.
Projektet kommer att löpa under 2012 och 2013.
High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. Verksamheten var inriktad på att etablera en forskarby i Ludvika. Detta för att säkerställa regionens världsledande ställning inom elkraftteknik.