E16 Oslo-Gävle

januari 16, 2012 Infrastruktur , Logistiklägen , Transport
E16 Oslo-Gävle

Karta över Sverige och Norges huvudstråk, med E16 Oslo-Gävle utmärkt.

I maj 2011 beslutade FNs ekonomiska utskott att E16 som börjar i England och hittills sträckt sig till Oslo blir förlängd till Gävle. Senast till sommaren ska omskyltningen vara genomförd.

Den nya sträckningen går från Oslo via Gardermoen och Kongsvinger i Norge och Torsby, Malung, Borlänge, Falun i Sverige med slut i Gävle. Omskyltningen beräknas bli klar under våren 2012.
Delar av vägsträckan kommer att rustas upp, bl a Nås, DalaJärna-Vansbro, Yttermalung och Tandö-Bu.
– Klassningen som Europaväg innebär inte automatiskt några nya satsningar på infrastrukturen på sträckan, men erfarenheten säger att en vägsträcka som pekas ut som Europaväg får mer trafik. Vi hoppas att det blir så, men i den här branschen måste man ha tålamod, säger Håkan Bergeå, projektledare för Partnerskap E16.
Särskilt gränsövergångssträckan mellan Torsby och Kongsvinger skulle behöva rustas upp.
– Det är en dålig sträcka som binder ihop hyfsat bra vägsträckor i Norge och Sverige. Men en sådan satsning finns inte med i några infrastruktursatsningar som planeras nu.
För områdets exportföretag som Sandvik, Ovako Steel, Stora Enso, SSAB och ABB blir E16 en viktig länk i transportsystemet väg/järnväg. Gävle Hamn får också nytta av E16 för godstransporter till och från inlandet. Hamnen blir en marin fortsättning av E16 österut mot Finland och Ryssland genom den nya ro-ro linjen till Rauma i Finland.
– Det spekuleras ju ofta i att godstransporterna på järnväg från Ryssland och Sibirien skulle kunna öka, och då ligger Gävle hamn bra till som in/utskeppningshamn för Skandinavien.
Lösa diskussioner om att förlänga E16 ytterligare från Rauma genom Finland till Ryssland och i förlängningen Kina har också förekommit, men än finns det enligt Håkan Bergeå inga konkreta planer på det.
– Men överlag kan man säga att det blir allt mer fokus på transporter i öst-västlig riktning. Tidigare pratade men mest om norr till söder.

 


Läs mer