Göran Ekström vikarierande generaldirektör för Tullverket

maj 24, 2018 Inköp , Logistik , Sjöfart , Transport

Regeringen har i dag beslutat att f d generaldirektören Göran Ekström ska vikariera som generaltulldirektör och chef för Tullverket från och med den 1 juni.

Förordnandet gäller längst till och med den 31 oktober 2018.

– Sveriges gränser ska vara säkra. Därför har vi gjort det största tillskottet till Tullverket på över ett decennium. Jag är mycket glad för att Göran har tackat ja till detta uppdrag. Tullverket är en stor myndighet med viktig verksamhet, kommenterar finansminister Magdalena Andersson.

Tullverkets tidigare generaltulldirektör Therese Mattsson, utsågs nyligen till generaldirektör för Kustbevakningen och Göran Ekström träder nu in i hennes ställe. Under övergångsperioden och till dess att en ordinarie generaltulldirektör utses, finns behov av att utse en vikarie som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och uppgiften som generaltulldirektör.