Capgemini vann Försvarsmaktens IT-avtal

december 4, 2017 Inköp , IT/Teknik , Logistik , Upphandling

Capgemini Sverige AB är vald som exklusiv partner att utveckla och förvalta Svenska Försvarsmaktens SAP-plattform. Kontraktet har en varighet på tre år, med möjlighet för att förlänga med ytterligare fyra år.

Efter en omfattande urvals- och inköpsprocess valde Försvarets materielverk (FMV) Capgemini Sverige AB som exklusiv partner för att tillhandahålla konsulttjänster bland annat för förvaltning och drift av Svenska Försvarsmaktens SAP-plattform inom områdena ekonomi, logistik och teknik, genom ett nytt så kallat co-soursingramavtal, som kombinerar fördelar från både insourcing och outsourcing, dvs arbetet hanteras av både egen personal och externa inhyrda.

Systemet, som går under benämningen PRIO, är en del av Försvarsmaktens totala IT-plattform har integrationer med ett 80-tal stödsystem och applikationer. PRIO bygger på SAP:s industrilösning benämnd Defense Forces & Public Security (DFPS) och är anpassat för mer än ca 20 000 användare och är en av de mer omfattande SAP installationerna i Europa. Djupgående kunskap om applikationslandskap, lång erfarenhet med SAP och hög leveranskapacitet är några av kriterierna som gjorde att valet av leverantör föll på Capgemini.

– Vi är mycket stolta och nöjda med att Försvarsmakten har valt oss. Vi ser Försvarsmakten som en strategisk kund och kommer med hjälp av kompetens- och leveranscentra i Stockholm och Mälardalen överta ansvaret för bemanning mot kommande behov, kommenterar Leendert Venema, Capgeminis Nordenchef.

Försvarsmakten har det yttersta ansvaret för förvaltningen av systemet och kommer i samarbetet med Capgemini avropa SAP tjänster på strategisk, taktisk och operativ nivå avseende ekonomi, logistik samt teknik. Det exklusiva Co-soursing avtalet avseende PRIO har en varighet på tre år, plus option om fyra års förlängning.