Ystad och Trelleborg vill hamnsamarbeta

november 20, 2015 Infrastruktur , Sjöfart
Både Ystads hamn (bilden) och Trelleborgs hamn planerar miljardinvesteringar. Ett gemensamt hamnbolag skulle öka chanserna till statliga investeringspengar.  Foto Ystads Hamn

Både Ystads hamn (bilden) och Trelleborgs hamn planerar miljardinvesteringar. Ett gemensamt hamnbolag skulle öka chanserna till statliga investeringspengar. Foto Ystads Hamn

Förslaget att tillsätta en utredning om ett nytt gemensamt hamnbolag för Ystad och Trelleborg presenterades i måndags i Ystad av kommunalråd och oppositionsråd i de bägge städerna.

– Det här är ett politiskt initiativ. Det är en fråga som har diskuterats fram och tillbaka under lång tid. Volymerna ökar och lönsamheten ökar, men för att växa långsiktigt behövs det samarbete. Hamnverksamhet kräver stora investeringar och då måste vi ha rejäla muskler, säger Ystads kommunalråd Kent Mårtensson (S) till Ystads Allehanda.

Större chans till statliga medel 
Ett tungt argument för samarbetet är att kommunerna gemensamt bättre kan påverka Trafikverket om statliga investeringar.

– Trafikverket vill att vi ska slåss om samma pengar. Då behöver de inte ge något till någon av oss. Om vi kan enas ökar våra chanser, säger Trelleborgs oppositionsråd Ulf Bingsgård (M).
Investeringar i respektive hamn kommer även fortsättningsvis att ligga på ägarkommunerna. Både Ystad och Trelleborg planerar för miljardinvesteringar i sina hamnar. Politikerna som har kommit med initiativet ska nu behandla frågan i kommunstyrelsernas arbetsutskott.

Det finns flera exempel på andra hamnar som samarbetar kring driften. Malmö och Köpenhamn har ett gemensamt bolag i CMP,  liksom Varberg och Halmstad i sitt bolag Hallands Hamnar. Hamnarna i Vänern samarbetar under namnar Vänerhamn AB och i Mälaren finns Mälarhamnar AB som samlar de lokala hamnarnas intressen.
– Det finns många saker som förenar oss. Det här kan bli synergieffekter både vad gäller infrastruktur, kompetens och miljö, säger Ystads oppositionsråd Kristina Bendz (M).

En annan möjlig fördel med ett gemensamt bolag för driften är att man skulle kunna få kraft till att bearbeta nya marknader.
– Det är mycket fokus på Öresund i dag, men det är viktigt att fokusera på vad som händer i Östersjön. Tyskland och Polen är väldigt viktiga för Skåne och det kan vara intressant att titta även mot Baltikum, säger Ulf Bingsgård.

Frågor om kulturskillnader kommunerna emellan och eventuell rivalitet tycks man ha

lagt bakom sig.

– Vi har en gemensam vilja som ligger till grund, säger Kristina Bendz.

– Vi har inte kommit så här lång tidigare. Det bådar gott, säger Kent Mårtensson.

Någon tidsplan eller kostnad för utredningsarbetet är inte specificerad.

– KS AU bör kunna få upp frågan i december och eftersom det är kommundirektörerna

som får utreda, så ska det inte inledningsvis innebära några extra kostnader, säger

Kent Mårtensson.


Läs mer