Yilport Gävle investerar i nya kranar

Lastning av Lappland, Gävle Container terminal. Foto: Yilport Gävle.

Containerterminalen i Gävle står inför en omfattande utbyggnad och den nya kajen kommer att utrustas för större fartyg än vad som tidigare planerats.

En konsekvens av det är att satsa på traditionella STS-kranar (Ship To Shore) som klarar en fartygsbredd på arton containrar, alltså tre mer än vad de ursprungligen tänkta wide-span kranarna kan hantera, och en räckvidd som ger kapacitet för att ta emot dubbelt så stora fartyg. STS-kranarna är också betydligt snabbare. Antalet lyft per timme kommer med den nya inriktningen att öka från knappt 20 till närmare 30 per kran. Kranbytet ställer även krav på vissa förstärkningar av den nya kajen.

– Vi har över tid noterat mycket stora volymökningar i Gävle, och besluten om ännu effektivare kranar kommer att kraftigt stärka Gävle Containerterminals konkurrenskraft, kommenterar Yilport Nordics försäljningschef Håkan Bergström.


Läs mer