UPS går över till el i London

UPS går över till el i London

“Banbrytande driftsättning av fordon med avancerad teknik och laddning minskar beroendet av förbränningsmotorn.” Foto: UPS.

Ett konsortium lett av UPS har i London tagit i drift en ny radikal laddteknik som övervinner utmaningen att ladda en hel flotta av elfordon utan att behöva uppgradera elnätet. Genombrottet innebär början på slutet av ett beroende av lastbilar med traditionella förbränningsmotorer, skriver UPS i ett pressmeddelande. 

Att ladda en flotta med elfordon kan bli extremt dyrt eftersom detta ofta innebär att man måste uppgradera det externa elnätet, något som inte är attraktivt för flertalet företag eller åkerier. Med det här systemet kan UPS öka antalet elfordon vid den centrala Londonanläggningen från den nuvarande maxgränsen på 65 till samtliga 170 lastbilar som är stationerade där – utan att man behöver göra den här typen av uppgradering. Detta uppnås med hjälp av ett smart elnät som använder sig av en central server som är ansluten till varje laddstolpe liksom till elnätet samt till energilagring i form av batterier på plats.

– Vårt tidigare arbete med eltransportfordon visar att begränsningarna i den lokala elnätsinfrastrukturen är ett av de största hindren för en ökad användning av elfordon. Vi behöver hitta smartare lösningar för laddning av elfordon om vi ska kunna dra nytta av de stora fördelar dessa fordon ger vad gäller luftkvalitet och miljö rent generellt – och vi menar att detta är en sådan lösning, kommenterar Tanja Dalle-Muenchmeyer, programchef för eltransportfordon vid Cross River Partnership, en av UPS samarbetspartners i projektet tillsammans med UK Power Networks.

Systemet använder sig av en ”intelligent” laddstrategi genom att fördela laddningen över natten så att byggnaden har tillgång till den energi som behövs för logistikverksamheten (belysning, sorteringsmaskiner och IT) och säkerställer att alla elfordon är fulladdade när de ska tas i drift på morgonen, men att man samtidigt aldrig överskrider den maxström man har tillgång till från elnätet.

Som ett resultat av det här projektet och de lärdomar man dragit av tillhörande investeringar kan UPS nu skräddarsy den lägsta kostnaden byggnad för byggnad och beräkna hur man bäst ska införa och ladda en helt eldriven flotta. Detta utförs genom att man kombinerar olika lösningar inklusive konventionella uppgraderingar av elnätet, smarta elnät, energilagring i form av batterier på plats samt lokal elproduktion (exempelvis solkraft som genereras på anläggningens tak).

– Vi använder ny teknik för att kringgå en del stora hinder för driftsättning av elfordon och går i bräschen för en ny generation av hållbara urbana leveranstjänster både här i London och i andra storstäder runt om i världen, kommenterar Peter Harris, chef för hållbarhet på UPS Europe.

Tack vare det här projektet menar UPS att dagen närmar sig då investeringskostnaden för att få ut elfordon på vägarna, inklusive att strömförsörja dem, kommer att vara lägre än motsvarande kostnad för dieselfordon. Utvecklingen kommer att bli avgörande för att driftsätta elfordon i stor skala i världens storstäder – en viktig komponent när man ska tackla utmaningarna med luftkvaliteten i dessa urbana miljöer.

UPS har i dagsläget över 300 elfordon och närmare 700 elhybrider i drift i Europa och USA. Företaget beställde nyligen 125 nya helt eldrivna trailerdragare som ska byggas av Tesla under 2019, en av de största förbeställningarna hittills. Dessutom tillkännagav UPS i september att man blir den första kommersiella kunden i USA som ska börja använda tre medeltunga elfordon från Daimler Trucks med varumärket Fuso eCanter.

 

 


Läs mer