TX Logistik tillbaka med ny licens

januari 17, 2018 Infrastruktur , Logistik , Transport
TX Logistik tillbaka med ny licens

TX Logistik är tillbaka i Sverige. Foto: TX Logistik.

TX Logistiks lok är tillbaka på de svenska spåren efter drygt två års frånvaro. Transportstyrelsen drog in bolagets tillstånd hösten 2015 på grund av bristande säkerhetsrutiner, men nu har man fått förnyat förtroende och startat tre tågpendlar mellan Skåne och Mälardalen.

Av Hilda Hultén

TX Logistik startade sin tågverksamhet i Sverige år 2005 och drog bl a Coops tågpendel under flera år. Men i oktober 2015 drog Transportstyrelsen in bolagets licens p g a brister i bolagets säkerhetsrutiner, som trots anmärkning inte åtgärdades i tid. Bland annat saknade TX Logistik då tydliga rutiner för kontroll av personalens hälsa och kompetens, och lokförare kunde inte påvisa adekvat utbildning vid stickprovskontroll. Även norska myndigheter larmade om brister i lastningssäkerhet och hantering av farligt gods. Då – 2015 – var TX Logistik Sveriges fjärde största godstågsoperatör.  Det indragna tillståndet var uppseendeväckande – Transportstyrelsen har aldrig tidigare gått så långt i åtgärder mot ett så stort företag. Eftersom licensen var kopplad till de nordiska grannländerna förlorade bolaget samtidigt sina tillstånd i Danmark och Norge. Trafiken togs dock över av Rush Rail, så effekten för kunderna var begränsad.

Men sedan årsskiftet kör tågoperatören TX Logistik återigen inrikestrafik med egna dragfordon i Sverige, efter att Transportstyrelsen i december utfärdat nya licenser och säkerhetsintyg. Vid årsskiftet startade tre tågpendlar mellan Skåne och Mälardalen; Trelleborg/Malmö-Eskilstuna, Trelleborg/Malmö-Årsta, och Malmö-Bro med egna dragfordon.

– Licensen för Sverige är en viktig del i vår Skandinavienstrategi med målet att kunna erbjuda direkttrafik från Skandinavien till Sydeuropa och leverera effektiva järnvägslösningar till hela Europa, kommenterar Mirko Pahl, vd på TX Logistik AG i ett pressmeddelande.  

Bolagets plan är att få tåglicens även i Danmark i under 2018.

– Vi funderar också över möjligheterna i Norge. Då skulle man än en gång kunna ta hand om Europas nord-sydliga axel helt och hållet i egen regi från och med tredje kvartalet 2018, säger Mirko Pahl.

En styrka, menar han, är att bolagets lok har specialutrustning som krävs för att trafikera Öresundsbron, något få andra operatörer har.

– Målet för 2018 är att bygga ut det befintliga nätverket, säger Sverige-vdn Lars Winther Sørensen, som menar att förutsättningarna för det är goda.

TX Logistik Sverige har 20 anställda och omsatte 10 miljoner euro 2016. Moderbolaget TX Logistik AS grundades 1999, har ca 500 medarbetare och omsatte ca 250 miljoner euro 2016. Sedan januari 2017 är bolaget helägt av speditören Mercitalia, ett dotterbolag till Italiens statliga järnvägsbolag.


Läs mer