Maersk och IBM vill digitalisera den globala handeln

januari 18, 2018 Inköp , IT/Teknik , Logistik , Sjöfart , Transport
Maersk och IBM vill digitalisera den globala handeln

Maersk och IBM satsar på att digitalisera den globala handeln. Foto: Maersk.

A.P. Møller-Mærsk  och IBM planerar att bilda ett gemensamt bolag för att utveckla en digitaliserad plattform för global handel baserad på s.k blockkedjeteknik, som byggs på öppen standard och är utformad för att användas av alla typer av aktörer i det globala transportsystemet. 

Detta kommer att adressera flera av behoven som ökad transparens och större enkelhet i godstransporter över gränser och mellan olika handelszoner, skriver företagen i ett pressmeddelande.

Enligt The World Economic Forum kan internationell handel öka med nästan 15 procent om hindren i den internationella försörjningskedjan minskades. Det skulle i sin tur kunna leda till fler jobb och främja ekonomisk tillväxt.

Blockkedjeteknik är idealisk för att hantera ett stort nätverk av olika partner, menar företagen.  Ett distribuerat system som bygger på blockchain kan ge en gemensam vy av alla transaktioner som sker inom ett nätverk och gör det möjligt för alla berörda parter att få tillgång till tillförlitlig data i realtid. Genom att tillämpa blockkedjeteknik på dessa processer introduceras en ny form av kontroll och överblick av informationsflödet, vilket ger flera handelspartner möjlighet att samarbeta och få en gemensam syn på en transaktion utan att kompromissa med varken detaljer, sekretess eller integritet.

Maersk, en global aktör inom containerlogistik, och IBM, en global leverantör av blockchain och supply chain-lösningar för företag, kommer att tillämpa blockkedjor i den nya plattformen samt utnyttja annan molnbaserad teknik som artificiell intelligens, dataanalys och IoT, som levereras av IBM, för att hjälpa företag att transportera och spåra gods digitalt över internationella gränser.

– Det nya företaget är en viktig milstolpe i vår strategi att leda digitaliseringen av den globala handeln, kommenterar Vincent Clerc, Chief Commercial Officer på Maersk och tillträdande styrelseordförande i det nya bolaget.

– Det finns en enorm potential i att erbjuda en neutral, öppen digital plattform för säkra och enkla sätt att utbyta information. Alla aktörer i hela försörjningskedjan kommer att gynnas. Genom att kombinera vår djupa kunskap om handel med IBMs ledande position inom blockchain och företags-IT är vi övertygade om att det nya företaget kommer att kunna göra avgörande skillnad och bidra till att forma framtidens globala handel.

Det nya företaget planerar initialt att kommersialisera två kärnfunktioner som syftar till att digitalisera den globala försörjningskedjan från början till slut. De två funktionerna är:

  • Shipping Information Pipeline kommer att ge synlighet i hela försörjningskedjan, så att alla inblandade aktörer kan utbyta information om leveransen i realtid på ett säkert och smidigt sätt.
  • Paperless Trade kommer att digitalisera och automatisera arkivering genom att möjliggöra för slutanvändarna att skicka in, validera och godkänna dokument över organisationsgränserna på ett säkert sätt, vilket kommer att bidra till att minska tiden och kostnaderna för klarering och fraktrörelse.

Efter att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhållits, är planen att göra de första lösningarna tillgängliga om sex månader.

Planen är att det nya bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i New York.