Transportstyrelsen kräver Trafikverket på miljonvite

juni 4, 2019 Infrastruktur

Transportstyrelsen meddelar ett vitesförläggande mot Trafikverket för att de inte säkerställer att personal som arbetar i spåret har rätt behörigheter.

Trots upprepade krav har Trafikverket inte kunnat redovisa hur man kontrollerar och följer upp den externa personalens kompetens och behörigheter, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Därmed finns en risk att personal saknar kunskap om det säkerhetsarbete de ska göra.

–Transportstyrelsen har sedan 2015 genomfört två tillsyner mot Trafikverket och vi har fortfarande inte fått svar på hur Trafikverket säkrar att anlitad personal som utför säkerhetsklassade arbetsuppgifter i spår har rätt kompetens och behörighet. Vi ser detta som en brist som måste åtgärdas, säger Claes Elgemyr på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens krav:

  • Trafikverket ska ha rutiner som garanterar att anlitad personal uppfyller nödvändiga behörigheter
  • att kontroller ska ske innan entreprenören börjar sitt arbete i spåranläggningen och
  • att det finns rutiner för att över tid följa upp den externa personalens behörigheter och kompetens.

–Trafikverket vet inte i förväg vilken personal som tilldelas arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten och därför kan de inte heller veta om personalen har rätt behörighet för det uppdrag som de anlitas för, säger Claes Elgemyr.

Trafikverket ska betala en miljon kronor i vite var tredje påbörjad månad om man inte redovisar hur de påtalade bristerna ska rättas till. Viteskravet gäller från och med den 3 juli 2019.