Trafikverket testar ny upphandlingsmetod

mars 24, 2017 Infrastruktur

Genom att ta in byggentreprenör och konsult direkt när vägbygget Vårgårda-Ribbingsberg upphandlas kommer 30 miljoner kronor att sparas, det skriver Alingsås tidning. 

– Det är första gången i Sverige en sån här upphandling görs, säger Svante Jildenhed, Trafikverkets samordnande projektledare för E20, till tidningen.

E20-bygget mellan Vårgårda och Ribbingsberg beräknas dra igång 2020 och kosta 290 miljoner kronor. Trafikverket beräknar att spara in trettio miljoner på att entreprenören Veidekke ansvarar för samrådsunderlaget, det vill säga entreprenören tas in i ett tidigare skede än vanligt och är delaktig i samrådsunderlag, samrådshandling, val av lokalisering, vägplan samt bygghandling.

Genom att Trafikverket samarbetar med entreprenören och en konsult så kan bygghandlingen anpassas till entreprenörens byggmetod från början. Det innebär i sin tur att man kan projektera samtidigt som vägplanen tas fram.

– Entreprenören kan lägga synpunkter redan från början. Det kan handla om att dra korridoren (där vägen ska ligga reds. anm) lite närmare ett berg där det finns byggmaterial eller var man bäst förlägger en bro över Nossan, säger Svante Jildenhed till Alingsås tidning.


Läs mer