Trafikverket tar över en del järnvägsunderhåll

mars 3, 2017 Infrastruktur

Trafikverket tycker att det är bättre att permanent återta en del av underhållet i egen regi än att göra det i ett par testområden under begränsad tid. På så sätt får man bättre koll på anläggning och undviker osäkerhet på marknaden, det rapporterar SEKO-tidningen.

Det var i somras som  regeringen gav Trafikverket i uppdrag att  utreda åtgärder för att sköta mer järnvägsunderhåll i egen regi. I förra veckan lämnades slutrapporten till regeringen. I regeringsuppdraget stod att man skulle titta på minst två avgränsade områden där man skulle sköta underhållet för att sedan kunna jämföra med upphandlat underhåll.

I slutrapporten lägger Trafikverket nu fram ett alternativt förslag, som innebär att man permanent återta en del av underhållet i stället för att driva det som pilotprojekt.

– Vi ser det som ett tydligare alternativ. Då vet alla vad som gäller och kan anpassa sig efter det. Om man driver pilotprojekt kan det uppstå osäkerhet om vad som kommer hända efter och man kan skrämma bort entreprenörer från marknaden, säger Bo Vikström på Trafikverket som lett utredningsarbetet till SEKO-tidningen.

Slutsatsen är att det är bra med visst underhåll i egen regi, eftersom Trafikverket på så sätt får bättre koll på vad underhållsarbetet innebär och därmed blir en bättre beställare. Här har myndigheten svängt. Tidigare ville verket att allt underhåll skulle upphandlas och privata aktörer. Det handlar om 10-15 procent av allt underhåll som nu ska skötas av Trafikverket.

– Det måste vara tillräckligt stort för att ha effekt, men inte så stort att vi tar för mycket marknadsandelar, säger Bo Vikström till SEKO-tidningen.


Läs mer