Tillväxtverket stödjer spårförlängning i Katrineholm

november 29, 2013 Infrastruktur , Logistik , Transport

Tillväxtverket beviljar 4,5 miljoner kronor till Katrineholms Logistikcentrum för förlängning av spår 6. Godstågrörelserna kommer därmed att kunna flyttas från stationsområdet till industrispåren inom Katrineholms Logistikcentrum.

– Förlängningen av spåret från Logistikcentrum kommer att förenkla framkomligheten och bidrar till att minska vår påverkan på persontrafiken på Västra stambanan, säger Roger Andersson, projektledare Katrineholms Logistikcentrum i ett pressmeddelande.

Miljön gynnas om mer gods kan fraktas via järnväg istället för lastbil. Det ligger i linje med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och med regeringens ambition att fördubbla godstransporterna med tåg.

– Det är glädjande att Tillväxtverket ser våra möjligheter att bidra till ökade godstransporter till och från Mälardalen och stödjer utvecklingen av infrastrukturen så att Katrineholms Logistikcentrum får ökade affärsmöjligheter, säger Roger Andersson.

– Vi deltar också i en EU-stödd fördjupad studie för att få igång tågtransporter till och från Barcelona och östra Spanien. Mellan sydvästra delen av Europa och Skandinavien går idag nästa allt på gummihjul, påpekar Roger Andersson.

Katrineholms läge vid västra stambanan gör att det går snabbt att nå viktiga orter med tåg. Mer rationella och miljövänliga transporter gynnar utvecklingen av det regionala näringslivet. Norra Terminalen inom Katrineholms Logistikcentrum är en av Skandinaviens största kombiterminaler med möjlighet att hantera både systemtåg och vagnslaster.

– Sedan i höstas har också Green Cargo ny trafik på Katrineholm. Vi är en taxepunkt och det innebär att Green Cargo nu säljer transporter fritt Katrineholm.

Även VanDieren har nu trafik med systemtåg från Europa till Katrineholm. I en snar framtiden hoppas Roger Andersson att man också ska få ta emot blandade tåg eftersom man ju har terminaler för både containergods och vagnslaster.


Läs mer