Billigare bygga med nytt logistikverktyg

november 29, 2013 Forskning , IT/Teknik , Logistik

Ett nytt analysverktyg som identifierar problem i byggprocessen har utvecklats av Micael Thunberg, doktorand i bygglogistik, vid Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Genom att undvika problem och leverera rätt material på rätt plats i rätt tid, blir byggprocessen effektivare och bostäderna billigare.

Bristande logistikledning gör att byggnadsarbetarna lägger stor del av sin tid på att vänta, flytta och leta efter material eller rätta till effekter av felbeställningar. Potentialen är alltså stor att effektivisera arbetet genom bra bygglogistik – att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.

– Identifierar man problemen tidigt i byggprocessen, redan i försörjningskedjans leveranser av material och utrustning till byggarbetsplatsen, kan man också åtgärda dem tidigt, hålla nere kostnaderna och bygga effektivare, säger Micael Thunberg.

Inom ramen för sin licentiatavhandling har han tagit fram ett verktyg där byggentreprenörer, tillsammans med underentreprenörer, leverantörer och andra aktörer, får hjälp att tidigt hitta problem och få en uppfattning om hur de påverkar byggprojektet i sin helhet. Verktyget, kallat BSCOR, Builders Supply Chain

Operations Reference model, har utvecklats i projektet och är speciellt anpassat till byggbranschen.

Micael Thunbergs licentiatavhandling är ett resultat av den donation från LE Lundbergs stiftelse för forskning och utveckling som möjliggjorde att en professur i bygglogistik inrättades 2009. Målet för donationen var att bygga upp en slagkraftig forskning inom bygglogistik vid Linköpings universitet och forskargruppen består i dag av sju personer, varav fyra doktorander.

– Micael Thunbergs avhandling är den första från gruppen och den behandlar ett av de mest eftersatta områdena inom bygglogistiken – förmågan att kartlägga och mäta processer, som i sin tur ligger till grund för att förbättra byggbranschens effektivitet och produktivitet. Avhandlingen är inte bara en milstolpe för Linköpings universitet, utan också för möjligheten att skapa en effektivare byggbransch i Sverige, säger professor Martin Rudberg, som leder bygglogistikgruppen.

Ytterligare två licentiatavhandlingar från gruppen presenteras inom kort, en i december 2013 om alternativa transportlösningar och en i februari 2014 om industriellt byggande.


Läs mer