Svar om infrastruktur-kriteriet för listan

mars 9, 2016 Infrastruktur , Logistiklägen
Svar om infrastruktur-kriteriet för listan
Den samlade infrastrukturen väger tungt i bedömningen av Sveriges bästa Logistiklägen. Foto Wikimedia Commons bedömningen

Den samlade infrastrukturen väger tungt i bedömningen av Sveriges bästa Logistiklägen. Foto Wikimedia Commons

Här besvaras läsarfrågor om bedömningskriteriet “Infrastruktur” av Gösta Hultén, projektansvarig för Sveriges bästa logistiklägen.

Ofta får vi kloka frågor från läsare om listan över Sveriges bästa logistiklägen. Listan görs utifrån en samlad bedömning av sex olika kriterier; geografiskt läge, infrastruktur, tillgång till mark, utbud av service och kompetens, tillkommande logistikyta och samarbetsklimat.

Den senaste frågan vi fått gäller kriteriet “Infrastruktur”, hur det poängsätts, vad som räknas med och hur vi bedömmer. Kriteriet väger tungt, ger maximalt 25 poäng, och bedömmer allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur.

Nedan svarar Gösta Hultén, Senior editor på Intelligent Logistik som är projektansvarig för listan på några frågor om infrastrukturkriteriet.

Läsare: Under rubriken ”Infrastruktur” anger ni att ni tittar på “allsidighet,
tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur” med underrubrikerna –

(Frågor inom parentes) / Svar kursivt


1.Vägar (menar ni befintliga vägar? / kvalitén på vägarna? / att det tillkommer vägar? / upprustning av befintliga vägar? / annat?)
Svar: Vi menar främst kvalitet och framkomlighet på befintligt vägnät. Motorvägar  och mötesfria vägar ger högre poäng än vägar med möten och mycket  hastighetsbegränsningar.  En breddning eller nybyggnad av vägnätet krig en ort kan därför ge poäng.

2. Järnvägar (menar ni antalet befintliga spår? / tillkommande spår? / annat?)
Svar: Vi menar befintliga spår, där gods kan gå. Närhet till de stora godsstråken
och hamnar ger poäng. Elektrifierade spår ger hållbarhetspoäng. Möjligheten att ta emot max-långa tåg ger också poäng.

3. Hamnar (tillgång till hamnar? / spelar storleken på godsvolymer in? / inom vilket avstånd? / annat?)

Svar: Närhet och förbindelse till hamn ger pluspoäng. Tågpendel eller möjlighet att ta spårbundet gods ger poäng. Storlek på hamnen och typ av gods som hanteras har betydelse, liksom den geografiska närheten och tillgänligheten.

4.Fraktflyg (tillgång till fraktflyg? / spelar storleken på godsvolymer in? / inom vilket avstånd? / annat?)

Svar: Fraktflyg som faktiskt används eller kan användas i närområdet ger poäng.(Allsidighet)

5.Kombiterminaler (tillkommande m2? / antal? / storlek? / annat?)
Svar: Närhet, kapacitet, tillgänglighet och pris per lyft spelar in vid värdering
av kombiterminaler.

6.Paketterminaler (tillkommande m2? / antal? / storlek? / annat?)
Svar: Närhet till PostNords eller annan paketterminal spelar in främst för ledtiden
till kund vid distribution av e-handelsgods.

Hur görs betygsättningen ?
Svar: Infrastrukturen totalt väger tungt. Möjlighet att hantera järnvägsgods väger också tungt, liksom hållbarhet i den samlade infrastrukturen.
Eftersom kriteriet totalt ger många poäng om de olika delarna uppfylls väl så är
det en del av bedömningen som i motsats till demografin kan ändras något år från
år. Dock är flera av de andra kriterierna mer kortsiktigt påverkbara.

Lycka till med poängsamlandet. Hör gärna av er om ni undrar över något mer och om ni noterar förbättringar som vi inte vägt in.

Gösta Hultén
Projektansvarig, Sveriges bästa logistiklägen


Läs mer