Åkeriföretagen kritiska till EU-förslag om lönelagstiftning

mars 9, 2016 Arbetsmarknad , Åsikt , Ekonomi , Transport

Den svenska avtalsmodellen i farozonen med ett nytt EU-förslag anser Sveriges Åkeriföretag.

I veckan presenterar EU-kommissionen ett förslag till ett lagpaket för mobila arbetstagare.

“Det är välkommet med tydliga regler för sociala förhållanden inom
vägtransportområdet, som kan bidra till ett förtydligande cabotagereglerna.
Samtidigt måste vi värna om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter” skriver Sveriges Åkeriföretag.
– Kommissionens förslag riskerar att tvinga riksdagen att lagstifta om
lönesättning. Det går stick i stäv med den svenska avtalsmodellen, och kan få stora
konsekvenser för den svenska näringen, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig på
Sveriges Åkeriföretag.
Lagpaketet innehåller flera ändringar av reglerna för sociala förhållandena för
mobila arbetstagare på EUs inre marknad, t ex lönenivåer och lönebildning. Syftet
med revisionen har varit att uppnå ”lika lön för lika arbete på samma ställe” – ett
av kommissionsordförande Junckers motton. Men i Sverige är det arbetsmarknadens parter som beslutar om lönesättning, och direktivet skulle alltså kunna inkräkta på den svenska avtalsmodellen.
– Det är mycket positivt att utstationeringsdirektivet tydligt specificeras för just
vägtransporter, som i sin natur har helt andra förutsättningar än andra näringar.
– Förtydligandet av hur den sociala lagstiftningen förhåller sig till
cabotagetransporter är också efterlängtat, och kan underlätta i lagförandet av
olaga cabotagetransporter, avslutar Winiger.


Läs mer