Succé för Julas Falköpingspendel

oktober 28, 2014 Infrastruktur , Logistik , Miljö/CSR , Transport

Att använda tåg på en så kort sträcka som 12 mil mellan Falköping och Göteborg och sedan behöva en biltransport på ytterligare 2 mil till Skara kan verka svårt att räkna hem.

Men tågsatsningen via Falköpings kombiterminal ser ut att bli en succé. Volymerna ökar snabbt, när fler varuägare på vill vara med.

Julas logistikchef Lennart Karlsson berättade om satsningen på containerpendeln vid Transportnytts seminarium på Logistik 2014 på Kistamässan i Stockholm.

– Varuägarna måste ta makten över transporterna, det är nyckeln om ett sådant här projekt ska lyckas. 

Jula äger t ex själv vagnarna.

Lennart Karlsson betonar också värdet av det nära samarbetet med Schenker, som driver och ansvarar för det operativa flödet.

I genomsnitt ankommer mer än tjugo 40-fotscontainrar om dagen till Julas centrallager i Skara.

Det innebär att man på egen hand kunde fylla ett halvt tågset fem dar i veckan, vid starten. Åtta nya företag har klivit på tåget, uppmuntrade av Jula. Fler är på väg. Lennart Karlsson ser nu framför sig både sexdagarstrafik med fullånga tåg, och att det snart också ska kunna gå två tåg om dagen.

Miljövinsten är viktig. Jula räknar med en 80 procent reduktion av koldioxidutsläppen genom containerpendeln.

Men kombitrafiken har också gett en rad fördelar när det gäller logistiken.

– Dit hör att topparna balanseras bättre genom terminalen i Falköping och att nya fria ytor utanför centrallagret i Skara har skapats. Man kan prioritera containrar som ska hanteras snabbare på ett helt annat sätt.

– Väntetiderna i hamnen är borta, lastningen går mycket snabbt.


Läs mer