Steg mot lösning för hamnkonflikt

Regeringen ser över möjligheten att vidta stridsåtgärder i syfte att “värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden.”

Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn är exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande. Därför aviserade regeringen en översyn av stridsåtgärdsrätten på en pressträff i Göteborg på tisdagen.

Konflikträtten ska vara fortsatt stark, men den “förutsätter dock ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och att de gemensamt tar ansvar för att modellen fungerar på avsett sätt.”

Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn är ett exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande, eftersom arbetsmarknadens parter inte själva förmår lösa frågan om vilken organisation som ska teckna kollektivavtal.

– Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Jag tänker inte ta ställning för någon part i den pågående konflikten, men den svenska modellen måste självklart kunna fungera också i Göteborgs Hamn. Situationen i hamnen är allvarlig och innebär ett hot mot svensk ekonomi och jobben, sade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

En särskild utredare kommer att få i uppdrag att se över reglerna för att vidta stridsåtgärder i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett kollektivavtal.

Västsvenska handelskammaren välkomnar beskedet och kommenterar:

“En lagändring kan lösa den långsiktiga situationen och undvika att konflikter av den här typen återkommer där arbetsgivaren redan tecknat kollektivavtal med en part men ändå drabbas av stridsåtgärder såsom strejker och övertidsblockad.”

Handelskammaren tillägger:
“Det löser inte per automatik den nuvarande konflikten. Här måste parterna komma överens. Alla som har en möjlighet att på något sätt påverka den i rätt riktning har ett ansvar att agera, särskilt parterna i konflikten.”


Läs mer