Skåne som logistikläge kartlagt

I helgens näringslivsbilaga av Sydsvenskan görs en stor kartläggning av Skåne som lager och logistikläge och problematik kring markbrist och ökade transportutsläpp. “Skåne är Sveriges största transitområde för landsvägstransporter” säger Gösta Hultén, Intelligent Logistik.

Idag sysselsätter lager- och transportbranschen fem till tio procent av alla anställda i Malmö och Helsingborg, skriver Sydsvenskan i en stor kartläggning av Skåne som logistikläge, under rubriken “Läget stärker Skåne som lagercentrum”.

Förutom reportage från Saba Frukt & Grönt i Helsingborg och DSVs nya jättelaget i Landskrona berättas att Skåne är den lastbilstätaste regionen i Sverige.
– Hamnarna i Skåne och Blekinge passeras av 1,4 miljoner lastbilsekipage per år. Av dessa har 900 000, start- eller målpunkt i övriga Sverige, säger Gösta Hultén, grundare av tidningen Intelligent Logistik  som intervjuas i artikeln.
Det betyder att nästan två tredjedelar av bilarna inte berör skåningarnas försörjning.

Vägtransporter ökar mer

Och vägtransporterna ökar mer än andra transportslag, t ex sjö- och järnväg.
– Vi räknar med att lastbilstransporterna kommer att öka med ungefär 2,5 procent per år mellan 2010 och 2030 på Europavägarna i Skåne, berättar Magnus Gustafsson, utredare på Trafikverket Region syd och sekreterare i Godstransportrådet i Skåne och Blekinge.
Den förutspådda lastbilsökningen hänger bl a samman med den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen, men också Skånes dragningskraft för lager- och terminalbyggen. De senaste två åren har Västskåne toppat listan över nybyggda lager och terminaler i Sverige.
 

Ökade lastbilstransporter

De snabbväxande hamnarna i Helsingborg och Trelleborg har en hög andel lastbilstransporter jämfört med Sveriges största godshamn i Göteborg där mer än hälften av godset flyttas över på järnväg.
– Skåne är Sveriges största transitområde för landsvägstransporter. Där måste man sätta in åtgärder om man ska nå miljömålen, säger Gösta Hultén.
Han syftar på de europeiska utsläppsmålen för växthusgaser till 2020 enligt vilka utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent.
Vägtrafiken inom Sverige, inklusive den tunga trafiken, bär i dag skulden för runt en tredjedel av rikets totala utsläpp av koldioxid.
– Väggodstransporter är det som ökar utsläppen i Sverige och är en knäckfråga miljömässigt, säger Gösta Hultén.
 

Brister i järnvägen

Ett problem som tas upp i artikeln är bristen på järnvägsinfrastruktur, i Skåne har järnvägstrafiken flera flaskhalsar att brottas med. Bland dem syns särskilt Öresundsförbindelsen, stambanan via tunneln genom Hallandsås och spåren mellan Malmö och Lund. Därtill saknas järnvägsanslutningar till befintliga lager och terminaler.
Anslagen till järnvägsinfrastrukturen bestäms av regeringen och i den senaste infrastrukturpropositionen som kom för en månad sedan ökade den totala pengapotten med ungefär 20 procent. Men Thomas Ney, infrastrukturstrateg på Region Skåne, är inte nöjd.
– Vi är inte så jätteglada. Vi hade hoppats på att få större satsningar i Skåne eftersom de värsta flaskhalsarna finns i Skåne.
Han tror att logistiknäringens betydelse kommer att fortsätta öka i Skåne.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan:

Läget stärker Skåne som lagercentrum


Läs mer