Ska utreda flygledning på distans

april 17, 2018 Infrastruktur , Transport

Regeringen har beslutat att ge Luftfartsverket i uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av flygledning på distans inom det statliga basutbudet.

– Utvecklingen av flygledning på distans på svenska flygplatser skapar nya tekniska möjligheter men också nya utmaningar. Regeringen begär nu en samlad analys av vilka konsekvenser introduktionen av den nya tekniken innebär, kommneterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Flygledningen vid de tio flygplatser som staten ansvarar för och som utgör det nationella basutbudet utförs av Luftfartsverket. Luftfartsverket och Swedavia planerar att driva flygledning på distans från en gemensam central för fyra flygplatser i Kiruna, Östersund, Umeå och Malmö.

Luftfartsverket får nu i uppdrag att ta fram en samlad analys och redovisning av konsekvenserna av en utbyggd flygledning på distans för flygplatserna inom det statliga basutbudet. Konsekvensbeskrivningen bör innefatta långsiktiga aspekter av driftsförutsättningar, ekonomiska förutsättningar, effektivitet, säkerhet, redundans och effekter för totalförsvaret samt regionala effekter inklusive centralisering.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.


Läs mer