Projekterar dubbelspår genom Varberg

februari 3, 2014 Infrastruktur , Produktion , Transport

 Tyréns har skrivit kontrakt för projekteringen av det nya dubbelspåret genom Varberg.  Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. Ordervärdet är ca 60 miljoner kronor.

– Projektering av Västkustbanan genom Varberg har funnits i alla konsulters medvetande de senaste 15 åren. Vi vann och kommer därmed att bidra med en stor pusselbit i Varbergs fortsatta utveckling, säger Bengt Hansson, affärschef på Tyréns i Göteborg.

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är ett av de viktigaste järnvägsstråken i Sverige. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått i många år. Idag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljöanpassat transportmedel för både människor och gods.

Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden ökar också den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet.

Då tunneln byggs frigörs centralt belägen mark i Varberg, vilket ger en stor möjlighet till förtätning av stadskärnan. Tillgängligheten till och i centrum förbättras och kontakten med vattnet skapar en attraktiv stadsmiljö.


Läs mer