Fler godstågpendlar Oslo-Göteborg

januari 31, 2014 Infrastruktur , Sjöfart , Transport
Fler godstågpendlar Oslo-Göteborg

APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn får nu fyra tåg i veckan i pendeltrafik till Oslo. Foto Göteborgs hamn

APM Terminals, som driver containerterminalen i Göteborgs hamn, utökar sin järnvägspendel till Oslo från en till fyra avgångar i veckan. Från början av februari kan gods transporteras ännu snabbare till och från de norska kunderna, via järnvägspendeln. Det är svenska Green Cargo som samarbetar med APM Terminals och norska CargoNet i den utökade förbindelsen.

Keld Pedersen är vd för APM Terminals i Göteborg. Han ser järnvägspendeln som ett
led i de strategiska och långsiktiga satsningar som APM Terminals just nu genomför:

– Den tätare tågförbindelsen gör det enklare för den norska marknaden att snabbare transportera sina varor. Vi hoppas självklart att pendeln ska öka volymen på sikt vad gäller såväl norsk import som export via Göteborg. Pendeln är ytterligare ett led i de satsningar vi gör för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig terminal.

Järnvägspendeln kommer att gå fyra dagar i veckan vilket gör att den hårt belastade E6:an mellan Göteborg och Oslo kan avlastas. En stor vinst för såväl miljö som den norska industrin som nu på ett effektivt och tidsbesparande sätt kan transportera alla typer av gods till och från den norska marknaden.

Det är genom ett förnyat svensk-norskt samarbete som man utökat förbindelsen.

Svenska Green Cargo och norska CargoNet samarbetar runt transporterna. APM Terminals erbjuder direktlinjer från Europa, USA och Asien till den norska marknaden och ansvarar för att godset snabbt och smidigt hanteras på terminalen i Göteborg.

– I och med pendeln skapar vi en effektiv länk mellan två stora befolkningscentra - Göteborg och Oslo – och vidare ut på den norska marknaden, säger Björn Thunqvist, chef för marknadsutveckling på Green Cargo.

APM Terminals i Göteborg har lång och positiv erfarenhet av järnvägspendlar. Totalt lämnar ett 25-tal pendlar Göteborg varje vecka. Transporterna går vidare ut i landet till platser från Sundsvall i norr till Åhus i söder.

APM Terminals tog över driften av containerterminalen i januari 2012 och ska investera drygt 800 miljoner kronor fram till 2016 för att öka konkurrenskraften på lång sikt för att underlätta för import- och export.


Läs mer