Peab bygger kombiterminal i Sundsvall

april 11, 2017 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport

Det är Peab anläggning AB som kommer att projektera och bygga den nya kombiterminalen i Sundsvall. Kontraktet sträcker sig fram till år 2021 då den nya kombiterminalen i logistikparken planeras i anslutning till Sundsvalls hamn.

Kontraktet omfattar planering och byggande av en kombiterminal, logistikytor och infrastrukturlösningar. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Avtalet med PEAB är en totalentreprenad i samverkan. Sundsvall Logistikpark AB och Peab ska nu göra ett gemensamt arbete med projektering av terminalen och byggnation kan påbörjas först när alla tillstånd och beslut är fattade.

Med den nya kombiterminalen kan mer gods flyttas över från väg till järnväg för att få bort tung trafik från vägarna. Kombiterminalen ger möjligheter för näringslivet att nyttja effektiva och miljövänliga transporter till och från Sundsvall.

Terminalen är en del av en större satsning som kommunen gör tillsammans med SCA och Trafikverket för ett hållbart transportnav med koppling mellan tåg, fartyg och lastbil i Sundsvallsregionen.

När kombiterminalen flyttas ut i anslutning till hamnen frigörs ytor i centrala Sundsvall, till förmån för ett nytt resecentrum. Målsättningen är att flytten till den nya logistikparken ska kunna ske under år 2021.

 


Läs mer