Oskarshamn och Västervik blir Smålandshamnar

oktober 13, 2016 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

När Oskarshamns Hamn AB tar över driften av hamnen i Västervik den 1/11 byter hamnbolagen namn till Smålandshamnar AB.

Precis som när Halmstad och Varberg gick samman till HallandsHamnar för ett par år sedan gör nu grannarna på andra sidan landet, Västervik och Oskarshamn gemensam sak under namnet Smålandshamnar. Anders Jonsson, vd för Smålandshamnar AB, skriver i ett pressmeddelande att den planerade gemensamma driften av Oskarshamns och Västerviks hamn, ökar förutsättningarna för att möta konkurrens från såväl andra hamnar och hamnoperatörer som andra landbaserade transportvägar för godset.

Sammanslagningen har tagit flera turer i fullmäktige i Västervik. För något år sedan kämpade de båda städerna också om Gotlandstrafiken. Oskarshamns hamn är den klart största och har nyligen upprustats.

– En sammanslagning skapar även stordriftsfördelar, som bland annat rationalisering av godshanteringen och därmed ett högre kapacitetsutnyttjande. Genom ökade volymer öppnas också möjligheten att kunna producera tjänster till ett lägre pris, säger Anders Jonsson.

I förlängningen skapas förutsättningar för en utbyggd infrastruktur, vilket gynnar regionen i stort och därmed näringslivet. Den gemensamma driften startar den 1 november i år.