Oskarhamn hoppas på ro-ro till Lettland

februari 11, 2013 Infrastruktur , Produktion , Transport

Oskarshamns hamn planerar att bygga en ny färjeterminal för Gotlandstrafiken och en framtida RoRo-förbindelse till Ventspils i Lettland som ett led i det EU-stödda CARGOTO-projektet.

En godstransportlänk mellan Göteborg och Oskarshamn via Jönköping/Vaggeryd och Nässjö ingår också som en del i CARGOTO-projektet, som främst drivs av näringslivet och berörda kommuner.

Den nya färjeterminalen beräknas vara klar under första halvåret 2015 och kostnadsberäknas till ca 230 miljoner kronor.

I dagsläget passerar ca 400 000 passagerare per år genom Oskarshamns hamn via Gotlandstrafikens linje Oskarshamn-Visby och färjetrafiken sommartid till Byxelkrok/Grankullavik på norra Öland. Sanering av hamnbotten och nya verksamhetsområden vid hamnen planeras också, liksom nya kajer på Grimskallen.

Av Peter Lorin


Läs mer