Öresundsbron får solceller

december 29, 2017 Infrastruktur , Miljö/CSR
Öresundsbron får solceller

 

Öresundsbrokonsortiet satsar på solceller för driften av bron. Foto: Öresundsbro Konsortiet.

En solcellsanläggning för 2 miljoner danska kronor ska producera energi på Öresundsbron.

Den första anläggningen kommer stå för cirka 4 procent av elenergin som går åt för att driva Öresundsbron. Det innebär en minskning av utsläpp på 85 ton CO2, samt en ekonomisk besparing på 200.000DKK, om året. Med tiden hoppas Öresundsbrokonsortiet kunna producera upp till 10 procent av energiförbrukningen med hjälp av solcellsanläggningar.

– Vi har nästan halverat elförbrukningen sedan förbindelsen öppnade. Det arbetet fortsätter och vi ville se om det fanns möjlighet att lokalproducera miljövänlig el. Nu gläder vi oss åt att snart kunna producera solel i egen regi, kommenterar Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Öresundsbrokonsortiet.

Solcellspanelerna ska placeras mellan norra och södra sidan av betalstationen och ligga minst 3 meter från körbanan, bakom vägräcket och vägbelysningen, alltså med både motor- och järnväg i omedelbart närhet. Det ställer krav på förståelse för de särskilda säkerhets- och miljöomständigheter som råder på platsen, något som också betonades i upphandlingsunderlaget.

– Vi gläder oss åt att få vara en del av Öresundsbrons gröna omställning och ser fram emot ett fint samarbete med konsortiet, kommenterar Mads Christensen, direktör och partner vid SolarFuture.

Avtalet mellan Öresundsbrokonsortiet och SolarFuture är värt 2 miljoner DKK och omfattar bygget av 1.500 m2 solcellspaneler, motsvarande 250kW eller solenergianläggning för 45 villor. Möjligheten finns också att bygga ut med ytterligare 2.700 m2, motsvarande 450kW, till totalt 700kW. Projektet sker i samverkan med SVEDAB, som äger marken där anläggningen kommer att stå. Ramavtalet löper på 3 år.


Läs mer