Ökade containervolymer för Helsingborgs hamn

september 12, 2017 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport
Ökade containervolymer för Helsingborgs hamn
Ny mobilkran i Västhamnen. Foto: Helsingborgs hamn.

Ny mobilkran i Västhamnen. Foto: Helsingborgs hamn.

Volymerna av containertrafik till och från Helsingborgs Hamn har ökat med 22 procent jämfört med perioden januari–juni 2016. 

Ökningen beror troligtvis delvis på störningarna i Göteborgs hamn , men även på att hamnens förmåga att ta emot större volymer i takt med genomförda investeringar och kapacitetsökningar förstärkts. Ökningen av containervolymerna innebär att verksamheten i Västhamnen snurrar på högvarv.

– Vi har under flera år rustat hamnen för att kunna växa effektivt i takt med kundernas framgång och behov. Timingen har varit god och idag levererar vi en helhetslösning för den globala transportmarknaden med allt från stuffing och stripping, lossning, lastning och lagring. Våra nya investeringar och kommersiella aktiviteter ger resultat som syns. Detta sammantaget har givit Helsingborg en ökad kundtillströmning, säger Nicklas Romell, försäljningschef Helsingborgs Hamn.

Under det första halvåret 2017 ökade antalet hanterade containrar med 22 procent, från 75 000 till 92 000 enheter. Även järnvägsenheter på hamnens kombiterminal ökade från 11 000 till 15 000 st. Färjetrafiken på HH-leden ökade i antal lastfordon med 3 procent men minskade i antal passagerare med 2 procent.


Läs mer