Nybro vill bygga kombiterminal

Nybro kommun tycker inte att Småland har tillräckligt med kombiterminaler, nu bildar de bolag med tre lokala transportörer och söker medel från tillväxtverket. Målet är att ha kombiterminalen i drift 2014.

Under våren planerar Nybro kommun att bilda ett gemensamt bolag tillsammans med de lokala aktörerna Börjes Logistik & Transport, Smålandslogistik och Långemåla Energileveranser. Bolaget kommer att ägas av aktörerna gemensamt och ska hantera driften av den planerade kombiterminalen i östra Nybro. Det är mötesspåret vid Fredrikslund öster om Nybro som blev färdigställt 2008 som nu ska byggas ut till en kombiterminal med stickspår för omlastning mellan lastbil och tåg. Kommunen hoppas också locka till sig logistiketableringar i anslutning till den nya terminalen.
Syftet är att stärka regionens konkurrenskraft och är ett led i Kalmar läns strävan att vara fossilbränslefritt 2030. Tanken är att gods både från skogsnäringen och tillverkningsindustrin ska fraktas med tåg.

Söker EU-medel
Kommunen har vänt sig till Tillväxtverket och söker pengar till projektet från EUs strukturfonder, totalt söker man bidrag på ca 8 miljoner kronor.
– Ja, vi vet ju att de där pengarna börjar ta slut och vi befarar att vi inte får så mycket pengar. Då får vi stuva om vår ansökan och skjuta en del på framtiden, säger Bengt-Eve Pettersson, projektledare för kombiterminalen till Barometern.
Kommunen vill själva satsa 12,5 miljoner kronor tre år. Men bara hälften av pengarna finns avsatta i investeringsplanen.
– Det är många om och men innan kombiterminalen står färdig, men vi tror nog att det går att komma igång och kanske får det i så fall bli en lite mer blygsam satsning, säger Bengt-Eve Pettersson.
Kommunen kommer att äga marken och infrastrukturen.
– Vårt krav är att terminalen är öppen för alla och det är argumentet för att behålla ägandet.

Källa: Barometern
 


Läs mer