Ny tåglastningslösning i Malmö hamn

Från och med den 16 juni kör godstågsbolaget Green Cargo dagligen ända ut i Norra hamnen i Malmö. “På så vis kan vi lasta direkt från fartyg till tåg, vilket innebär en fördel för våra kunder som får en helhetslösning och undviker eventuell forsling via lastbil, kommenterar Ann-Charlotte Halldén Åkeson på CMP.

CMP har tillsammans med Malmö stad bland annat investerat i vägskyddsanordningar och uppfyller därmed de högt ställda säkerhetskraven från Green Cargo.

– Det finns en efterfrågan från Finnlines och deras kunder om en helhetslösning. Vi har ytorna i Norra hamnen och möjlighet att växa med våra kunder. Vi kan erbjuda en god struktur på lastning och lossning, säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager, Port and Terminal Operations på CMP.

Hon poängterar att CMPs containerkunder också har möjlighet att använda sig av järnvägslösningen.

Green Cargo kan nu kunna koppla Norra hamnen till sitt riksomfattande intermodala nätverk.

– Genom att konsolidera godset som anlöper hamnen i Malmö med andra volymer i vårt nätverk kan vi erbjuda marknaden en konkurrenskraftig och klimatanpassad järnvägslösning med mycket bra ledtider mellan Skåne och Stockholm, säger Richard Kirchner, försäljningsdirektör på Green Cargo.

Antonio Raimo, Line Manager på Finnlines, välkomnar Green Cargos beslut att öppna upp Norra Hamnen mot sitt växande rikstäckande nätverk.

– Det kommer säkert att innebära ekonomiska och miljömässiga fördelar för branschen och alla våra kunder.


Läs mer