Ny studie: lokal anpassning kan minska transportsektorns energanvändning

augusti 14, 2018 Infrastruktur , Logistik , Miljö/CSR , Transport
Ny studie: lokal anpassning kan minska transportsektorns energanvändning

Lokala regler för tunga transporter kan minska transportsektorns energiförbrukning. Foto: Scania.

En ny rapport från TFK visar att trafikförordningarna behöver variera geografiskt för maximal energieffektivitet i transportsektorn.

Ett införande av prestandabaserade och dynamiska trafikförordningar, där kraven på fordonen och fordonskombinationerna varierar mellan olika geografiska områden väntas medföra en effektivare fordonsanvändning bland annat ur energisynpunkt, visar en ny rapport från TFK.

Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala restriktioner avseende fordons och fordonskombinationers vikt och längd. En vanligt förekommande restriktion är BK2 och en maximalt tillåten fordonslängd på 12 m, såsom i Stockholms stad där den lokala trafikförordningen är från 1980-talet. Sedan denna fastställdes har mycket hänt och fordonen har utvecklats vilket innebär att dagens fordon har helt andra egenskaper och annan prestanda än 1980-talets fordon.

I studien har det kartlagts och analyserats hur prestandabaserade förordningar för städer och tätorter kan utformas, vilka krav som bör ställas samt hur dessa kan implementeras. Analyser har genomförts av hur prestandabaserade trafikförordningar kan bidra till ett mer energieffektivt fordonsutnyttjande vilket medför en minskad energianvändning vid transporter inom städer och tätorter. Läs mer på TFKs hemsida. 

 

 


Läs mer