Ny Sidenväg kan hota containerrederiernas dominans

Inför många världsledare och företrädare för en rad länder främst i Asien har Kinas president Xi Jinping i 2 dar marknadsfört sin gigantiska infrastruktursatsning på ett nätverk av hamnar, järnvägar, vägar och logistikparker, med syfte att återuppliva urgamla, landpasserade handelsvägar från Asien till Europa och Afrika.

Den nya Sidenvägen ska enligt Kina vara öppen för alla. Efter toppmötet framhöll Kinas president att man lyckats “nå brett samförstånd och uppnått positiva resultat”

– Det är väldigt tydligt att Kina lägger väldigt mycket kraft på det här och har väldigt höga ambitioner. Och intresset är stort från många länder, sa  infrastrukturminister Anna Johansson (S), som deltog under mötets första dag, enligt TT.

– Jag har fört fram att vi i grunden är positiva till initiativet, men att det är viktigt att det sker på ett sätt som främjar hållbarhet, att upphandlingar sker med transparens och att arbetsrätten beaktas.

– I vårt intresse ligger att se vilka förutsättningar som finns för att svenska företag ska kunna vara med och exempelvis lägga anbud inom ramen för det här initiativet. Vi kommer naturligtvis att följa frågan väldigt noga, sa Anna Johansson. .

Om projekten förverkligas kan det på sikt hota de stora rederiernas dominans men också stärka Kinas inflytande på hela den euro-asiatiska kontinenten. Europeiska slutpunkter på Sidenvägen är Tyskland och Turkiet. I Sverige är Karlshamn den Östersjöhamn som längst och aktivast arbetat för en stärkt, landbaserad godslänk till Sydostasien via Klaipeda i Litauen.

Fakta: Tusenåriga Sidenvägar

Rutterna som sedermera blivit kända som den gamla Sidenvägen var handelsleder västerut från Kina, troligen etablerade ungefär 1 000 år före vår tideräknings början. En av karavanlederna gick till Indien, en annan till nuvarande Istanbul i Turkiet.

 


Läs mer