Ny hamn på gång i Sundsvall

september 12, 2012 Infrastruktur , Logistik , Produktion , Transport

Nu har arbetet med att projektera Sundsvalls nya kombiterminal och containerhamn börjat. Uppdraget har gått till teknikkonsulten Vectura.

Sundsvalls kommun ska anlägga en containerhamn och en kombiterminal samt ytor för industrier i hamnområdet. Med den nya ”logistikparken” vill kommunen göra Sundsvall till ett viktigare nav för transporter, men även flytta över mer godstransporter från landsväg till sjöfarten.

Byggstart 2014
Vecturas uppdrag är att analysera och säkerställa funktionen av teknikområdena väg, järnväg, geoteknik, tekniska försörjningssystem, hamn och lagerytor. Förprojekteringen ska vara klar i oktober varpå detaljprojektering tar vid. Planerad byggstart är under 2014 och projektet plane-ras vara klart 2017.

20 miljarder investeras
Sundsvallsregionen står inför den största expansionen sedan 1888. Totalt skall omkring 20 miljarder kronor investeras i det så kallade Sundsvallspusslet, som innefattar satsningar på ny industri, vägar, järnvägar samt en helt ny stadsdel.


Läs mer