9 miljoner till smarta transporter

september 11, 2012 Forskning , IT/Teknik , Logistik , Miljö/CSR

Lindholmen Science Park AB har beviljats drygt 9 miljoner kronor av Vinnova för Closer-projektet Sendsmart. Ett femtontal parter i Göteborg satsar tillsammans lika mycket under en tvåårsperiod.

Projektet ska utveckla och införa nya godstransportlösningar. Projektet Sendsmart kommer att ledas av Closer, den nationella arenan för transporteffektivitet inom Lindholmen Science Parks verksamhet. Ett konsortium har bildats för projektet, där ett femtontal partners i Göteborg tillsammans satsar lika mycket som man nu fått av Vinnova vilket ger 18 miljoner totalt.
– Det är ett mycket glädjande besked säger Jerker Sjögren, programansvarig för Closer på Lindholmen Science Park. Med detta har nu båda systerprojekten Go:smart och Sendsmart blivit godkända och är konkreta exempel på den rivstart Closer fått.

Projektet ska utveckla och införa nya godstransportlösningar. Det startar omgående och kommer att pågå i två år. Sendsmart kommer att fokusera på tre slags godstransporter i en stad:
• Godsförsörjning till butiker, restauranger etcetera, även kallat citylogistik
• Bygg- och anläggningstransporter
• Transporter inom avfall och återvinning

För Göteborg som stad kommer Sendsmart och Go:smart – med sin unika mäklartjänst för hushållens resor – att fungera som spetsprojekt med stark koppling till satsningar som Västsvenska paketet och Älvstaden. Sammanlagt kommer de båda projekten att omsätta 40 miljoner kronor under två år.

För Closer blir projekten viktiga som modell för hur demonstrationsprojekt ska
genomföras för att bli framgångsrika. Projekten kommer att drivas parallellt och med ett särskilt fokus på integration mellan person- och godstransporter när det gäller t ex planering, dialog med hushåll och företag, flexibel markanvändning och elektrifiering. Go:smart och Sendsmart har en gemensam styrgrupp med trafikdirektör Birgitta Hellgren som ordförande.

Partners i projekt Sendsmart
Trafikkontoret, AB Volvo, Renova, Schenker Consulting, Tyréns, Chalmers, Trafikverket, Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg, Fraktkedjan, Göteborgs Lastbilscentral, Älvstranden Utveckling, Innerstaden Göteborg, Mistra Urban Futures, Tyréns, NCC och Peab.


Läs mer