Ny godsstrategi i Stockholmsregionen

september 24, 2019 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd. Foto Centerpartiet Stockholm.

Region Stockholm har tagit fram en ny strategi för godshanteringen i regionen som syftar till att skapa en regional samsyn om godshanteringen i Stockholms län och föreslå vilka typer av åtgärder som länets aktörer bör fokusera på. Den syftar bland annat att flytta godset från våra vägar till spår- och sjötrafik.

– Gods- och varutransporter är livsviktiga för Stockholmsregionen men de bidrar också till utsläpp, klimatpåverkan och trängsel i en region där bussar, hantverkare och de som måste åka bil redan har svårt att komma fram. Ändå är godset nästan bortglömt i Stockholmsregionen, kommenterar Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd.

Lastbilstransporterna i Sverige ökade med 9% mellan år 2017 och 2018 samtidigt som var 5:e km godstrafik som kördes var utan last visar statistik från Trafikanalys. Det allra mesta av godset lastas om i storstadsregionerna och i Stockholm var siffran 53 miljoner ton år 2018. Strategin fokuserar bland annat på stärkt samverkan för planering och styrning, säkerställning av infrastruktur för gods i hela regionen, effektivisera användningen av det befintliga transportsystemet och ökad kunskap.

– Med god samhällsplanering kan vi minska tomma transporter och frakta mer gods med färre lastbilar. Exempelvis kan gods flyttas till järnväg och sjöfart om det är möjligt att lasta om till mindre lastbilar för de sista kilometrarna av transporten. Det krävs samarbete med kommuner och näringsliv för att säkra platser för terminaler på vissa platser, men å andra sidan kan klimatpåverkan och trängseln på vägarna minska samtidigt som transporterna blir billigare, avslutar Gustav Hemming.

Beslut om ny godsstrategi för Stockholmsregionen fattades på regionfullmäktige den 17 september