Nu startar bygget av Station Stockholm City

september 17, 2013 Infrastruktur , Produktion , Transport
Nu startar bygget av Station Stockholm City

-  Äntligen är vi igång med bygget,säger Jernhusens vd Kerstin Gillsbro.

Bygget av Station Stockholm City mellan Stockholms Centralstation och Klara kyrka har invigts nyligen.

– Äntligen är vi igång med bygget. Station Stockholm City kommer tillsammans med Centralstationen och Cityterminalen att skapa ett utvecklat stationsområde med attraktiv service , säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.
När rivningsarbetet med Scandic Continental som låg på tomten förut är klart kan arbetet påbörjas. Det blir ett bygge i tre plan. Tågen kommer att gå i nedersta planet.
Station Stockholm City är ett samarbete mellan Stockholms Stad, Jernhusen, Trafikverket, Stockholms Läns Landsting och SL. Strabag och Citybanan är involverade i projektet. Det blir nämligen pendlarnas nya destination när Citybanan är klar 2017. –
Citybanan är vårt viktigaste pågående infrastrukturprojekt, säger Kerstin Gillsbro
– Vi är klara med alla sprängningar nu , säger Eva Rådmark Herrder, kommunikationschef, Citybanan.
Men här planeras också hotell som öppnas 2016 och entréplan på Vasagatan och Klarabergsgatan med butiker , en takterass och ca 20 bostäder. Förbindelse under Vasagatan till tunnelbanan och tågen på Centralstation Stockholm byggs också.
Huset har formen av fyra pelare – ”orgelpipor” – istället för en sammanhållen huskropp. Den danska arkitektfirman 3xN står bakom förslaget där huskropparna har olika höjder för att harmonisera med kringliggande byggnader.
Ombyggnaden av gamla Stockholms Central från 1871, som pågått i 4 år börjar närma sig slutskedet. 20 december ska det vara klart. Tidigare ombyggnader skedde på 1920-talet och på 60-talet då T- banan byggdes.
– Alla provisorier har varit en utmaning. Under byggtiden har vi inte kunna stänga av. Resenärsflöden på 280 000 resenärer passerar Centralen per dygn, säger Mikael Willdal, projektansvarig.
Omfattande arbeten har skett – t ex grundförstärkning

Text och foto Lena Sonne

FAKTA
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 251 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 237 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,4 miljarder kronor.


Läs mer