Nu läggs Citybanans sista spår

augusti 29, 2016 Infrastruktur , Transport
Den 1,4 kilometer långa järnvägsbron Älvsjöbågen ska nu få spår. Spårläggningen är den sista i projekt Citybanan och beräknas ta två dagar.

Bygget av Älvsjöbågen påbörjades sommaren 2011 och var klart 2015. Tisdag 30 augusti är det dags att lägga spår på bron, den sista spårläggningen som görs i projekt Citybanan. I Citybanans 6 kilometer långa pendeltågstunnel är spåren redan lagda och provkörning med tåg pågår.

Eftersom det rör sig om en sträcka på 1,4 kilometer, en kort sträcka i järnvägssammanhang, kommer arbetet att gå fort, ca två dagar.

– Förarbetet med att lägga makadam på bron är färdigt och har gått enligt planerna. Nu står vi i startgroparna för att få börja lägga spår, kommenterar Thomas Ålevik, byggledare på projekt Citybanan.

Bakgrunden till Citybanan-projektet är att infarten till Stockholms central är överbelastad. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare. Älvsjöbågen är en enkelspårig järnvägsbro som behövs för att leda all norrgående fjärr-, regional- och godstrafik till den gamla Årstabron för vidare färd på de befintliga spåren på ytan in mot Stockholm Central. När Citybanan sätts i drift ska alla pendeltåg köra på den nya Årstabron för fortsatt färd ner i Citybanans tunnel. Älvsjöbågen börjar användas samtidigt som Citybanan invigs sommaren 2017.


Läs mer