Norge satsar 29 miljarder på minskad bilism

Den norska regeringen sätter i dagarna upp ett mål om nolltillväxt för privatbilism i de större städerna. “Privatbilism och koldioxidutsläpp ska inte få öka” sade Hans Silborn, Statens Vegvesen vid Transportforum i Linköping den 8 januari.

– Vi kommer att satsa 29 miljarder norska kronor på nio storstadsregioner i Norge under 10 år.  

I Sverige byggs däremot det största infrastrukturprojektet just nu, Förbifart Stockholm, på premissen att bilismen i Storstockholm ska öka kraftigt för att kunna finansiera vägtunneln.

– Vi hade länge funderat på vilka styrmedel som är effektivast och inspireras av det norska exemplet. Vi inför ett liknande system med nya avtal för stadsmiljö, berättar Håkan Johansson nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket.

Sverige anslår dock bara 500 miljoner på 4 år till bättre stadstrafikmiljö.

– Men det är en bra början, säger Håkan Johansson. Målet är en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser 2050. Det innebär att transportsektorns utsläpp bör vara nära noll, enligt Trafikverket.

Godstransporterna i städerna ingår inte i det svenska projektet men väl i det norska. Men genom att satsa på alternativ som bättre kollektivtrafik och fler cykelbanor lättas automatiskt på trycket för godstransporter.

– Det finns inget som tydligt pekar på att utvecklingen går i hållbar riktning trots uppsatta politiska mål, riktlinjer och formellt etablerade beslutsprocesser, menade dock Fredrik Pettersson, forskare vid Lunds universitet.

Hittills har inte mycket hänt på transportområdet enligt honom.

-Utvecklingen går åt fel håll. Politisk styrning krävs. Den svenska infrastrukturplaneringen är inte hållbar. Man har inte lyckats motverka oönskade trender trots investeringar som är större än någonsin i järnväg och vägar.


Läs mer