Nationella planen “nästan klar” enligt Tågoperatörerna

Enligt Tågoperatörernas blogg är den nationella planen för transportsystemet 2018-2029, som många går och väntar på, “nästan klar”. 

Tågoperatörerna har varit på möte med den s k “exekutiva gruppen” Det innebär att infrastrukturminister Tomas Eneroth träffade Trafikverkets generaldirektör, Transportstyrelsens järnvägsdirektör, Swedtrains ordförande, Järnvägsentreprenörernas vd och Tågoperatörernas vd.

Man pratade tågstrul vilket ska ha berott på bland annat extremt väder, viltkollisioner och ny tidtabell med ”skipstop” i Stockholm, där små störningar lett till stora förseningar. Omfattande banarbeten på Södra och Västra stambanorna ska ha skapat stor instabilitet. Dessutom har det skett en ökning av antalet elfel, där en orsak är den ökade belastningen och problem med kraftförsörjningen, som nu analyseras, enligt Tågoperatörernas rapport från mötet. 

På mötet lämnade infrastrukturministern besked om att Nationella planen “nästan är klar” med snara beslut om satsningar på underhåll och ökad kapacitet.

Strax därefter presenteras godsstrategin, vilket kommer innebära en ökad satsning på gods på järnväg och sjöfart. “Ministern anser att Fossilfritt Sverige varit starkt bidragande och satt positiv prägel på strategin.” skriver Tågoperatörerna.


Läs mer