Merkels besök markerar start för Fehmarn Bält-förbindelse

april 27, 2015 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Tisdagen den 28 april gör Tysklands förbundskansler Angela Merkel sitt första officiella besök i Danmark.

Samma dag beslutar folketinget om projektering av den fasta förbindelsen via Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland – som främst blir en tunnel.
Förbindelsen har länge varit efterlängtad från dansk sida, men mindre angelägen i Tyskland. Där krävs också omfattande kompletteringsinvesteringar eftersom såväl vägen som järnvägen till Puttgarden är underdimensionerad.

OS-planer påverkar

Nu ska också Hamburg söka OS 2024. Att arrangörsstaden kan visa upp satsningar på bra kommunikationer till Norden kan stärka Hamburg som OS-stad.
Därmed har det tyska intresset för en Fehmarn Bält-förbindelse nu ökat, och det danska beslutet blir startskottet inte bara i Danmark, utan också för beslutsprocessen i Tyskland.

Att Angela Merkel lagt sitt besök i Danmark just den tisdag när folketinget fattar ett för båda staterna så viktigt beslut visar på det nymornade tyska intresset.

Kan öppna för H-H förbindelse

En Fehmarn Bält-förbindelse är intressant också ur svensk synpunkt. En stor del av de svenska transporterna till kontinenten går via Danmark och Tyskland. Sverige förs med den nya förbindelsen närmare kontinenten, därför är det positivt att en lösning nu är i sikte

Även en fast H-H förbindelse i form av en tunnel från Helsingborg till Helsingör kan därmed bli mer aktuell. 


Läs mer