Många slåss om järnvägspengarna 

november 5, 2019 Infrastruktur , IT/Teknik , Transport
Många slåss om järnvägspengarna 

Konsulterna dominerade mässgolvet och det nordiska fokuset var tydligt på Elmia Nordic Transport Infrastructure. Foto Hilda Hultén

Konsulter, byggare och tjänsteleverantörer inom främst järnväg dominerade mässgolvet på Elmia Nordic Rail/Transport Infrastructure arrangerades i oktober i Jönköping. För det finns miljarder att ta del av när det nu hårdsatsas på infrastruktur. 

 

Sveriges regering satsar 700 miljarder på infrastrukturen under 2018-2029, Norge väntas tredubbla anslagen till järnväg och fördubbla till väginfrastruktur – från 25 till 50 miljarder per år, och i Danmark jobbar regeringen för en bred överenskommelse kring de närmaste tio årens järnvägssatsningar. För den som vill bygga infrastruktur i Norden finns det kontrakt att vinna och pengar att tjäna. Och det syntes på mässgolvet till mässorna Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure som hölls den 8-10 oktober i Jönköping. På infrastruktursidan storsatsade konsultbolag som Sweo, ÅF, WSP och DB Consulting på montrar, sida vid sida med intresseorganisationer för enskilda satsningar och projekt, som Europakorridoren, Europaspåret, Inlandsbanan och Mittstråket.

 

Tydligt nordiskt fokus

Både på mässgolvet och på konferensen Nordic Future Transport Summit fanns i år ett tydligt nordiskt perspektiv, vilket inte minst märktes på öppningsseminariet om framtidens transportsystem i Norden. Där behandlades frågan om hur teknikutveckling, rörlighetstrender, urbanisering, nya affärsmodeller, kundförväntningar och klimatmål påverkar transportbehoven och vilka krav som ställs på det nordiska transportsystemet i framtiden. Lasse Jonasson, Futurist och rådigivningsanvarig på Copenhagen Institute for Futures Studies målade upp en vision av hur självkörande bilar och elektrifierade transportflottor kommer att förändra hur vi reser, lever och arbetar under sitt inledningsanförande.

– Det är stora skiften på väg. Jag vill kunna sätta mig i en självkörande bil, hålla min fru i handen, titta på Netflix, somna – och vakna nästa morgon i Paris.

Den ökade mobiliteten som självkörande fordon innebär, gör att den fysiska arbetsplatsen förlorar sin funktion, och att det blir mindre viktigt att bo centralt i städer, menar han.

– Vill jag bo på landet så kan jag det, vi kommer inte att behöva bo tätt inpå varandra. Valfriheten ökar, men samtidigt ser vi en stark urbaniseringtrend som säkert kommer att fortsätta.

Den industriella revolution som nu sker med automatisering, 3D-printing och robotiserad tillverkning, förändrar också både transporter och samhälle.

– Nya produktionsmönster och cirkulära gods- och ekonomisystem bildar nya system som fundamentalt påverkar vårt transportsystem i framtiden, sa Lasse Jonasson. Foto Hilda Hultén

– Nya produktionsmönster och cirkulära gods- och ekonomisystem bildar nya system som fundamentalt påverkar vårt transportsystem i framtiden, sa Lasse Jonasson.

 

Oroande tillstånd för järnvägen

Seminariet fortsatte med en spaning om järnvägens tillstånd i Norden, signerad Lukas Bach, forskare vid Sintef i Norge.

– Jag vill gärna prata om järnvägen för den är jag lite bekymrad över. En transportsträcka som tar 7 timmar med tåg och har tre avgångar om dagen, där kör SAS och Norwegian samma sträcka på under en timme. Vi måste förändra det och satsa på höghastighetståg och ökad kapacitet, det är ju först när vi kan köra en sträcka som Stockholm-Göteborg på runt två timmar som man verkligen kan börja konkurrera med flyget.

Enligt Lukas Bach har bussar på allvar börjat konkurrera med tågen på medellånga distanser.

– I Danmark håller bussarna på att konkurrera ut tågen, åtminstone mellan Jylland och Köpenhamn. Just nu är det bara “ännu en dag med inställda tåg och förseningar”, och samma sak verkar gälla i hela Norden.

 

Greenwashing framför service 

Lukas Bach visar upp sina försök att boka tåg till konferensen på Elmia, mellan Oslo och Jönköping.

– Det är nästintill omöjligt, Det norska tågbokningssystemet hittar inga alternativ alls och SJ har ett alternativ där man får byta till buss, sedan tåg och sedan bus igen. Det fungerar inte.

Han kritiserar också tågindustrins fokus på hållbarhetsaspekten.

– Man ägnar sig åt greenwashing framför service, och trycker på att tågresan släpper ut så lite koldioxid. men det hjälper ju inte om man inte kommer fram effektivt. Vi får hoppas på utvecklingen av eldrivna flyg inom en överskådlig framtid, då kan man kanske flyga med gott samvete igen.

 

Panel om nationella planer 

Vilka transportsystem byggs då och vilka planer har vi för framtida transporter i Norden? Den frågan fick Juliana Pyron,

Juliana Pyron, Thomas Bruun Jessen, Stein Batalden, Lukas Bach och Lasse Jonasson i panelsamtal om framtidens transportsystem, modererat av Irene Johansen, från Bane NOR. Foto Hilda Hultén

biträdande programchef för höghastighetståg på Trafikverket uppgiften att besvara tillsammans med två nordiska kollegor; Stein Batalden, avdelningschef för lågsiktig utveckling på Norska järnvägsdirektoratet och Thomas Bruun Jessen, chef för bantäckning på Bane Danmark.

– Hur framtiden än ser ut så kommer vi att fortsätta träffas, både digitalt men också fysiskt.

Målet är att vi ska vara tillgängliga för alla i landet, på ett tryggt sätt, och ha så låg miljöpåverkan som möjligt, sa Juliana Pyron.

Enligt Stein Batalden så jobbar Norge med att ta fram en ny nationell transportplan.

– Vi har som mål att flytta transporter till sjö och järnväg. Järnvägens fördelar är redan stora, inte minst att den är till stor del elektrisk, men också att den går att utveckla servicemässigt på ett sätt som inte går med buss och flyg.

Framförallt är det intercity-nätverket som ska prioriteras.

– Godstrafiken på järnväg sliter i Norge, den dras med dålig lönsamhet, men huvudutmaningen är att utveckla persontransporterna. Framtiden är elektrisk men kollektiv, man måste resa tillsammans – åtminstone i städerna.

Därefter berättade Thomas Bruun Jessen på Bane Danmark om hur det danska järnvägsnätet ska utvecklas.

– Vi har en miljövänlig bana, men vi måste öka elektrifieringen av tågen ännu mer, så att hela tågnätet drivs med el. Sen måste det gå snabbare att åka tåg, visionen är att man ska åka mellan danska städer på en timme.

 

Svagt intresse för elvägar

Enligt den samlade skaran så är järnvägen alltså svaret på frågan om vad som är Nordens framtida transportsystem. Att den Svenska regeringen gått ut med en stor strategisk satsning på att bygga elvägar tycktes inte ha nått Elmia.

På Intelligent Logistiks fråga om vad panelen tror om elvägarnas betydelse i framtidens hållbara transportsystem så var svaren ytterst avvaktande, åtminstone från Norge och Danmark.

– Vad jag vet så är elvägar inte något stort tema i Norge, det är inget vi pratar mycket om, sa Stein Batalden.

Även Thomas Bruun Jessen höll sig också till järnvägsspåret.

– När det gäller elvägar så är det så med ny teknik så att det låter fantastiskt, och funkar det så är det jättebra. Men personligen så tror jag inte på det.

Av Hilda Hultén 


Läs mer