Malmbanan EU-anpassas

december 1, 2014 Infrastruktur , IT/Teknik , Transport

 Nu ska det EU-gemensamma trafikstyrningssystemet ERTMS, som förenklar resor och transporter över landsgränser, införas på den del av Malmbanan som går mellan Råtsi och Boden. Trafikverket har gett utredningsuppdraget till Sweco och ordersumman uppgår till 15 MSEK.

Den 500 kilometer långa Malmbanan sträcker sig mellan Boden och Riksgränsen och sedan vidare till Narvik i Norge. På banan, som är Sveriges tyngst trafikerade järnväg, färdas främst malmtåg men också person- och godståg. Nu ska Malmbanan Europaanpassas genom att trafikstyrningssystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System, införs.

– ERTMS har tidigare testats som pilotprojekt på andra sträckor i Sverige. Men den riktiga utrullningen av systemet inleds nu på Malmbanan. Att införa morgondagens moderna europeiska signalsystem kommer att underlätta transporter över landsgränserna och är ett uppdrag som ligger i teknikens framkant, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

Sweco ska utreda och projektera utformningen av det nya trafikstyrningssystemet på Malmbanan.

De befintliga signalanläggningarna på Malmbanan börjar bli ålderstigna och det nuvarande trafikstyrningssystemet ATC börjar nå slutet av sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Bytet till ERTMS ska ske under fullt pågående trafik.

Regeringen har avsatt 10,8 miljarder kronor mellan 2014 och 2025 för investering i ERTMS. Det innebär ny signalanläggning för flera tusen kilometer järnväg. Utrullningen av systemet inleds på Malmbanan och planeras sedan att införas i det svenska järnvägsnätet fram till 2035.

Arbetet med att utreda och projektera ERTMS för Malmbanan börjar nu och beräknas vara klart i september 2016.

Här kan du läsa mer om ERTMS


Läs mer