Mälarsjöfarten ska öka

januari 28, 2014 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Länsstyrelsen i Västmanland ger 330 000 kronor till ett projekt för att öka sjöfarten på Mälaren. Målet är att en större andel av godstransporterna i Mälarregionen via sjöfarten. Handelskammaren Mälardalen driver projektet, i samverkan med näringslivsgruppen Mälarlogistik.

Inom en radie av 15 mil från de båda Mälarhamnarna Västerås och Köping, nås halva Sveriges befolkning inom en radie av 15 mil.

– Vi har alla förutsättningar att avlasta vägarna och vi har goda möjligheter att ta stora volymer frakt, precis som andra inlandshamnar i Europa, säger Carola Alzén, vd för Mälarhamnar AB.

Företagens godstransporter till och från länet går idag till mycket liten del via Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Men fler export- och importvaror skulle kunna fraktas via fartyg i Mälaren och på så sätt minska främst långväga vägtransporter och öka framkomligheten för alla som pendlar på väg och järnväg.

Projektet är treårigt och inriktas på att få fler företag i länet att intressera sig för sjötransporter, som en del i sina logistiklösningar. Parallellt görs informations-, opinionsbildande och kunskapshöjande insatser mot beslutsfattare på både nationell, läns- och lokal nivå.

Exempel på aktiviteter:
Seminarier om Mälarsjöfarten opinionsbildning om sjöfartens betydelse, sluss- och farledsarbete, lots- och farledskostnader som sjöfarten betalar direkt, EU:s svaveldirektiv för sjöfarten m m.

– Vi hoppas också på att de nya reglerna för inre vattenvägar som kommer att införas i år, ska bidra till att vända utvecklingen för Mälarhamnar säger Carola Alzén.

– Risken är dock att sjöfarten här tvingas på för många särregler som i praktiken försvårar att få en lönsam sjöfart.

En utbyggnad av slussen i Södertälje är beslutad och den kommer att tillåta större fartyg att gå in i Mälaren.

– Jag tror att utbyggnaden kan vara klar 2018, säger Carola Alzén.

I Västerås finns också planer på att flytta kombiterminalen ner i hamnen, vilket skulle underlätta containerhanteringen.

– Den framtida storhamnen i Norvik kan också avlastas med skyttlar på Mälaren.

Landshövding Ingemar Skogö:
– Västmanland som inlandsregion har ett unikt geografiskt läge med två stora insjöhamnar. Att företagen utnyttjar Västerås och Köpings hamnar mer för sina godstransporter ligger rätt i tiden, både miljömässigt och jämfört med Västeuropa. Inlandssjöfarten i många länder i Västeuropa ligger på en högre nivå än i Sverige.

Näringslivsgruppen Mälarlogistik består av företag som Mälarhamnar, ABB, Cementa, m4, Surahammars Bruk och Thor Shipping.

Thor Shipping är det rederi som tagit över efter Transatlantic, som i höstas drog sig ur Mälarsjöfarten.


Läs mer