“Logistikens betydelse underskattas”

oktober 3, 2017 Infrastruktur , Logistik , Transport
– När vi är överens och 40 procent av Sveriges befolkning bor i våra län, då är det lättare att få regeringen att lyssna, säger Fabian Ilgner.

– När vi är överens och 40 procent av Sveriges befolkning bor i våra län, då är det lättare att få regeringen att lyssna, säger Fabian Ilgner.

Få kommunpolitiker förstår logistikens betydelse som samhällsbyggare och jobbskapare. 

– Vi får ständigt påpeka varför logistik är så viktigt, sade Fabian Ilgner, godsstrateg från Mälardalsrådet vid Logistikläget 2017.

Av Klara Eriksson

Fabian Ilgner, godsstrateg vid Mälardalsrådet var en av talarna vid Intelligent Logistiks konferens Logistikläget 2017. Han berättade bland annat om hur de sju mälardalslänen samarbetar för att påverka nationella infrastrukturs- och trafikplaner.

– När vi är överens och 40 procent av Sveriges befolkning bor i våra län, då är det lättare att få regeringen att lyssna, sade han.

Inom samarbetet som kallas ”En bättre sits” gör ansvariga från de olika länen långsiktiga planer för vilka infrastrukturåtgärder som behöver prioriteras i regionen: det handlar bland annat om att förbättra tillgängligheten mellan nodstäderna och in till Stockholm, samt tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna.

Oenighet om hamnsatsning

Vilken hamn i regionen man ska satsa på är däremot inget som nätverket ännu lyckats bli överens om:

– Där har vi inte fått med oss alla spelare ännu. Vi hoppas att det arbetet ska kunna ske under 2017 och 2018.

Fabian Ilgner menar att det saknas kunskap om logistikens betydelse för samhället och samhällsutvecklingen hos många förtroendevalda och politiker inom offentlig förvaltning.

– Vi vill ha mer verksamhet som ger fler jobb, men för att få det har vi fått utbilda våra egna i vad logistik har för roll. Vi får ständigt påpeka varför logistik är så viktigt, sade han.

Ett annat perspektiv på kommunernas inställning till logistiketableringar gav Jan Persson, vd Kilenkrysset, som talade om hur logistikläget Rosersberg blev till. Han berättade om både medgångar och motgångar under karriären och gav många tips till publiken, bland annat, med glimten i ögat, om att inte vara med och bygga motorvägsavfarter och inte heller rikskombiterminaler, något Kilenkrysset gjort i Rosersberg.

Saknas kunskap

Jan Persson beskrev de personliga fällor han gått i, då han mött kommunpolitiker som saknar förståelse för vad en satsning på en logistikanläggning kan ge tillbaka till orten. Mats Helgesson, etableringschef Örebro Business Region, gick i svaromål på detta och lyfte även han att kunskapsnivån om logistikens betydelse hos beslutsfattare behöver höjas.

– Våra politiker och medarbetare har gjort ett jättejobb för att förbättra sin service och det har gett resultat – vi har oerhört smidiga processer. Man ska inte behöva hamna i sådana fällor som Jan har gått i.

Han efterlyste också en logistikutbildning för Sveriges kommuntjänstemän.

– Många saknar kunskap om logistiken och dess betydelse, det skulle behövas en utbildning för kommunfolk, sade han.

Ur Intelligent Logistik nr 5 2017


Läs mer